Velkommen 2018-05-31T11:01:32+00:00

Butterfly Friends er en uavhengig, veldedig organisasjon som har bygget og drifter syv skoler og et helsesenter i Gambia i Vest-Afrika. Vi har hovedsete i Vikersund, men har gode hjelpere over hele landet.

Litt nytt fra styret…

Arbeid med budsjett 2019 I disse dager settes budsjett for 2019 opp og det vil bli brukt mye tid til å arbeide med dette på neste styremøte. Kristin er i Gambia nå og Anbjørg reiser [...]

Rapport fra Helsesenteret – januar til og med april

Kristin har mottatt rapport fra Sukai Jallow og Haddy Jobe vedrørende aktivitet på helsesenteret fra januar 2018 til og med april 2018. Sukai Jallow er jordmor og avdelingsleder på helsesenteret. Haddy Jobe er også jordmor [...]

Informasjon fra styret etter første styremøte…

Det nye styret i Butterfly Friends hadde sitt første møte mandag 14. mai 2018. Det ble fire timer med godt og konstruktivt arbeid. Under følger et lite innblikk i hvordan styret har organisert seg og [...]

Ny gruppe på Facebook

Vi har opprettet en gruppe på Facebook der du kan kjøpe og selge ting til inntekt for Butterfly Friends sine prosjekter i Gambia. Kanskje har du noe som kan selges eller kanskje finner du noe du [...]

Vi har ca. 2500 elever og 230 lønnede ansatte i Gambia. Våre elever får fri skolegang, skoleuniform og annet utstyr, og et varmt måltid hver dag.

Vårt moderne helsesenter følger gratis opp gravide og behandler malariasyke. Totalt behandles over 42.000 pasienter i året.

Vi gir lese-, skrive- og regneopplæring til voksne kvinner som er analfabeter.

Vi arrangerer to turer i året der faddere kan få hilse på fadderbarnet sitt og se prosjektene våre med egne øyne! Fadderne dekker disse reisene av egne midler.

Inntekter fra faddere er ryggraden i vår økonomi. For kun 200 kroner måneden får et barn gratis skolegang.

Vi har ingen fordyrende administrasjon, alle midler som samles inn går direkte til prosjektene.