Innkalling til årsmøte 2018

Til medlemmene.

Alle medlemmer innkalles med dette til:

Årsmøte i Butterfly Friends

Mandag 23. april  KL 18.00 – 21.00.

På Frivillighetssentralen i Vikersund

 Saker til behandling :

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder, tellekorps (3 personer) og en til å underskrive protokollen.
  3. Årsrapport 2017.
  4. Regnskap 2017.
  5. Behandle innkomne saker.
  6. Budsjett 2018.
  7. Valg.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styre i hende senest 6. APRIL og sendes Butterfly Friends v/Anbjørg Juliussen, Vikersundgaten 10. 3370 Vikersund.

 

Vennlig hilsen     Butterfly Friends

Anbjørg Juliussen, sign

Styreleder

2018-04-24T20:50:12+00:00 Nyheter|