Kjære faddere og samarbeidspartnere!

Årsmøte i Butterfly Friends ble avholdt den 13. september i år, etter en utsettelse pga Covid 19.

Valgkomiteen ved Inger Johanne Grøstad har jobbet for å sette sammen ett nytt styre, da flere etter mange år valgte å gi seg. Så det er med stor ydmykhet og kanskje litt redsel at jeg har tatt over styreleder funksjonen i Butterfly Friends. Med meg i styret har jeg: Heidi Solberg, Ellen Anne Pandur, Lillian Berg, Per- Arne Bjørklid, Odd Magne Dalen og Børre Hovde. Vi hadde første styremøte 27. september og hadde en lengre agenda.

Det å ta over funksjonen som Anbjørg har hatt i 19 år, hun har bygget så masse, fått til så mye og hjulpet så mange, slik at det har blitt en så stor organisasjon gir meg redsel. Redselen skal jeg gjøre om til pågangsmot, ydmykheten over skal jeg omgjøre til energi, tillitten skal jeg bruke i styret, som er en gjeng mennesker med forskjellige kvalifikasjoner, der alle ønsker å hjelpe barna våre i Gambia til en bedre fremtid. Vi vil jobbe målrettet mot like gode skoler, med like gode resultater som det har vært, – så da tenker jeg at vi går på med «strak hals» med mål om en bærekraftig og sunn organisasjon i fremtiden.

Vi som har fadderbarn i dette fattige landet med færre muligheter enn vi har, jenter og gutter som elsker å gå på skole, fordi de vet det gir de en bedre fremtid, har samme mål og jeg ber om at vi står sammen for en god organisasjon.

Dette året har jo vært spesielt for mange, da pandemien har rammet hele verden, og da også Gambia. Myndighetene i Gambia har ikke besluttet når de offentlige skolene skal åpne, det har vært utsatt allerede og de har enda ikke kommet med noen anbefalinger. Vi besluttet derfor på styremøte på søndag at vi åpner skolene først i januar. Det gir oss tid til å bli kjent med organisasjonen, sette styret og jobbe med de ansatte og barna, også med ett håp om at pandemien er mer under kontroll da. Dette vil si at de ansatte hos oss vil få redusert lønn ut året, noe som gjør oss mer rustet til å starte skolen friskt i 2021. Hva går da fadderpengene til? Resterende av inntektene etter utbetaling av noe lønn, settes på konto slik at vi har en buffer til drift.

I og med at vi er ett nytt styre ønsker vi også og se på antall ansatte, barn og ledere i Gambia ut i fra antall faddere vi har. Som noen vet, har det vært litt internkonflikter, slik at noen naturlig har trukket seg som faddere. Derfor er ett nytt organisasjonskart med god fremdrift viktig for at vi fortsatt kan være en organisasjon som bidrar til en helhetlig skole for de fattige i Gambia.

Disse beslutningene er kommunisert ned til alle rektorene, koordinatorer og lærerne i Gambia, og med dette kan det oppstå uenigheter eller misnøye, men vi mener at en god organisasjon med god økonomi er nødvendig for å drifte fremover. For inntil vi får flere faddere og annen støtte utover det vi har i dag, så må vi jobbe for en sunn organisasjon og da ta nødvendige valg for å komme dit.

Vi som er faddere i Butterfly Friends er ryggraden for disse barna, og med stort hjerte gir vi en slant eller to i måneden for å bygge barna en bedre fremtid. Jeg takker så mye for deres godhet. Har dere spørsmål eller lurer på noe så er det bare å ta kontakt med oss – vi har mailadresse board.butterflyfriends@gmail.com ( midlertidig, blir endret til styret@butterflyfriends.no ) og telefonnummer 468 11 068.

Er det noen som ønsker å bidra ekstra, eller få tak i nye faddere så sender dere mail til samme mailadresse.

Igjen, takk til hver og en av dere for at dere bidrar! Vi kommer med fortløpende informasjon her på nettsiden.

Da skal vi jobbe så godt vi kan for en bedre fremtid for ditt fadderbarn og de fantastiske skolene vi har i Gambia.

 

 

Med vennlig hilsen,

Ina Pedersen/Styreleder