Litt nytt fra styret…

Arbeid med budsjett 2019

I disse dager settes budsjett for 2019 opp og det vil bli brukt mye tid til å arbeide med dette på neste styremøte. Kristin er i Gambia nå og Anbjørg reiser snart. De vil begge bruke tid til å følge opp drift og innhente informasjon om vedlikeholdsbehov. Regntiden i Gambia er så å si over og det er derfor viktig å ta en befaring av byggene for å se om regntiden har gjort noe skade. Dette gjøres hvert år.

Ellen H.L. jobber med prosjektet Solsikkedamene og vil sette opp budsjett for dette.

Fordele ansvarsoppgaver

På første styremøte ble vi enige om å fordele ansvarsoppgaver og ha ulike prosjekter å følge opp, samtidig som vi samarbeider om den daglige driften. Dette ble evaluert på sist styremøte og vi vil fortsette å fordele arbeidsoppgavene slik vi nå gjør, da dette fungerer bra.

Informasjon til faddere om fadderbarn

I juni ble det tatt bilder av barn og registrert inn nye elever på skolene. Anbjørg har siden hun kom hjem jobbet med å sende ut brev på epost til faddere med bilde og nyheter, og jobber fremdeles med å få sendt ut til alle. Arbeidet tar tid og er tungvint, da det er over 1000 faddere. Vi jobber derfor iherdig med å kunne få til en elektronisk løsning der fadderne selv kan gå inn å se informasjon om sitt fadderbarn. Det er mange hensyn å ta i forhold til et slikt program, som for eksempel personvern, men vi håper det snart vil være på plass.

Transportgodtgjørelse

Regjeringen i Gambia innførte transportgodtgjørelse på 1000 Dalasis i måneden per ansatt i offentlig sektor i februar/mars 2018. Det har siden det vært noe uroligheter fra ansatte i offentlig sektor i form av blant annet streik, da regjeringen har hatt vanskeligheter med å utbetale det. Privat sektor fulgte etter og vi har derfor også gitt et tillegg i lønn til våre ansatte som transportgodtgjørelse. Vi har mange ansatte så dette er en stor kostnad for organisasjonen. Vi var i forhandlinger med våre ansatte i juni/juli, for å finne ut hvordan vi skulle gjøre dette. Det var en fin og konstruktiv prosess der vi ble enige om transportgodtgjørelse på 500 Dalasis fra og med juli 2018 til og med desember 2018 per ansatt per måned. Fra januar 2019 vil de ansatte få 1000 Dalasis per måned, som er det som har blitt bestemt at transportgodtgjørelsen skal ligge på.

Fadderturer

Det vil bli arrangert fadderturer i november og februar. Fadderturen i november er alt full, men det vil komme nærmere informasjon og påmelding til fadderturen i februar (fredag 15.02-fredag 1.03).

Container

Vi sendte container til Gambia med møbler fra Buskerud VGS og Risenga ungdomsskole i Asker i midten av oktober. Containeren vil være i Gambia i midten/slutten av november. Mellom pulter, stoler og andre møbler ble det fylt opp med klær, sko, håndklær, sengetøy, tepper osv. Elevene på valgfaget «Innsats for andre» ved Hosletoppen ungdomsskole har samlet inn penger til sending av containeren, samt klær og sko.

Skolestart i Gambia

Mandag 24. september åpnet skolene i Gambia etter en lang og god ferie. Vi hadde en litt trøblete start i forbindelse med servering av lunsj til elevene våre. Grunnen til at dette skjedde var at pengene som ble overført i september og skulle vært der til skolestart ble forsinket på grunn av dataproblemer… Etter mye frem og tilbake med bankene både i Norge og i Gambia, kom pengene endelig frem og ble fordelt ut. Dette skjer svært, svært sjeldent, men hvis det skjer får det selvfølgelig konsekvenser. En av konsekvensene for oss var at elevene ikke fikk lunsj de første dagene på skolen. Heldigvis er dette i orden nå!

Utover dette har det vært en fin skolestart. Søndag 14. oktober var det foreldremøte med foreldrene på 9.- og 10.trinn på New Jeshwang. Agendaen for dette møtet var å få foreldrene mer involvert i elvenes arbeid og skolegang. Foreldre i Gambia vil gjerne at barna skal få god utdanning, men elevene har mange plikter utenom skolen og dette påvirker ofte skolehverdagen. Dette var derfor et av temaene på møtet. Samarbeid hjem-skole er viktig og det vil være stort fokus på dette fremover.

Brevvenner

Vi skal dette skoleåret jobbe med å etablere kontakt mellom elever i Gambia og elever i Norge. Bakgrunnen for dette er å utvikle forståelse, toleranse og kunnskap mellom barn som vokser opp i ulike kulturer. Elevene vil kunne gi hverandre et innblikk i tradisjoner, historie, hverdagsliv og mye annet sett gjennom sine øyne. I første omgang vil det være elever i grade 4 på New Jeshwang og noen elever fra skolen i Brikama som vil være med på dette. De første brevene fra Gambia kommer i begynnelsen av november. Dette blir spennende og vi gleder oss.

Støttespillere og arrangementer

Butterfly Friends er en organisasjon i utvikling, vi jobber stadig med å verve flere faddere og skaffe flere støttespillere. Vi har også hatt og skal ha ulike arrangementer i tiden fremover. Informasjon om hva som skjer blir primært lagt ut på vår Facebook-side. Førstkommende arrangement er Basar i Åmot kirke lørdag 27.oktober klokken 15.00.

Bruktbutikken i Vikersund

Bruktbutikken i Vikersund er åpen mandag – lørdag. Butikken får inn masse spennende og flotte gjenstander. Damene i butikken holder i disse dager på å gjøre butikken «juleklar». Stikk gjerne innom for en handel eller hvis du har noe du vil gi bort. Du er velkommen til en titt eller bare en hyggelig prat også.

Ta gjerne kontakt med oss i styret hvis det er noe du lurer på eller vil fortelle.

 

Bildet til teksten er tegnet av en av våre elever på New Jeshwang.

2018-10-21T11:31:44+00:00 Nyheter|