Nytt styre i Butterfly Friends

Det ble valgt nytt styre på årsmøtet i Butterfly Friends mandag 23. april. Det nye styret gleder seg til å jobbe videre med allerede påbegynte oppgaver, samt ta tak i nye spennende oppgaver som kan gjøre arbeidet vårt i Gambia enda bedre. Medlemmene i styret vil ha definerte arbeidsoppgaver for å dele arbeidsmengden og samarbeide best mulig. Vi vil også ha et nært samarbeid med styret i Gambia.

Anbjørg Juliussen ble gjenvalgt som styreleder. Marianne Rowley ble valgt som sekretær, hun hadde tidligere vervet som nestleder. Else Bakke og Ellen Horn Langeland fortsetter  i styret, da de ikke var på valg i år. Det ble også valgt inn to nye medlemmer; Kristin Vik og Ellen Lefdal. Kristin Vik er anestesisykepleier og Ellen Lefdal har blant annet en cand mag grad  i samfunnsgeografi og en bachelor i barnevern.Anne Marie Guttormsen ble valgt som varamedlem.

Det nye styret:

Styreleder: Anbjørg Juliussen

Nestleder: Ellen Lefdal, skolene

Styremedlem: Kristin Vik, helsesenteret

Styremedlem: Else Bakke, Butterfly Friends Arendal

Styremedlem: Ellen Horn Langeland, Solsikkedamene

Sekretær: Marianne Rowley

Vara: Anne Marie Guttormsen

2018-04-28T10:00:40+00:00 Nyheter|