Rapport fra Helsesenteret – januar til og med april

Kristin har mottatt rapport fra Sukai Jallow og Haddy Jobe vedrørende aktivitet på helsesenteret fra januar 2018 til og med april 2018.

Sukai Jallow er jordmor og avdelingsleder på helsesenteret. Haddy Jobe er også jordmor og i tillegg leder for fødeavdelingen.

I perioden januar til og med april har helsesenteret hatt 10 942 pasienter til konsultasjon. Sukai og Haddy bemerker at rutinene når det gjelder pasientregistrering kan svikte av og til, spesielt ved veldig stor pågang og det vil derfor si at tallene er litt for lave. Det jobbes med å få en enda mer nøyaktig registrering.

Helsesenteret har hatt nok utstyr og medisiner denne perioden.

Pasienter som kommer til helsesenteret med feber blir rutinemessig testet for ulike sykdommer – se under. De blir ikke kalt inn for å ta tester.

Malaria

Det har vært færre enn 5 tilfeller av malaria totalt hittil (januar-april). 325 barn under 5 år har vært testet og ingen var positive. 1126 barn over 5 år har også vært testet og ingen av prøvene var positive her heller.

Diarétilfeller

Det har vært 52 tilfeller av diaré hos barn under 5 år og 225 tilfeller hos barn over 5 år.

Lungebetennelse

Det har vært 25 tilfeller av lungebetennelse blant barn under 5 år og 65 tilfeller hos barn over 5 år.

Dysenteritilfeller

Det har vært 16 tilfeller av Dysenteri. Her er ikke alder registrert. Dysenteri er en akutt diarésykdom som er forårsaket av bakterier. Dysenteri spres via forurenset vann og mat, og fra menneske til menneske.

Forkjølelser/bronkitt

Det har vært 305 tilfeller av forkjølelse/bronkitt hos barn under 5 år og 414 tilfeller hos barn over 5 år.

Svangerskapskontroller

Helsesenteret har hatt 1210 svangerskapskontroller i perioden januar tom april. Dette inkluderer førstegangskontroll og kontroller senere i svangerskapet.

Fødsler

Det har blitt født 65 nye, vakre verdensborgere fra januar tom april. Av disse hadde 62 en fødselsvekt på over 2500 gram, mens 3 hadde en fødselsvekt på under 2500 gram. Både mødre og barn har blitt fulgt godt opp. Mødrene til barna med fødselsvekt under 2500 har blitt fulgt ekstra tett opp i forhold til ivaretakelse av de små.

Familieplanlegging

Flere av pasientene helsesenteret mottar ønsker veiledning i familieplanlegging. 250 pasienter har fått p- piller og veiledning i bruk av disse. 458 pasienter har fått implantert antikonsepsjon (p-stav), som vanligvis varer i tre år.

Underlivsundersøkelser

228 kvinner har vært til underlivsundersøkelse i perioden januar til og med april. Av disse hadde 215 ingen celleforandringer, mens 13 kvinner ble henvist til SOS klinikken for behandling av celleforandringer på cervix (livmorhalsen).

Behov for vedlikehold på helsesenteret

Helsesenteret har to lagerrom som trengs og ventileres, da det blir fuktig langs gulvet spesielt i regntiden. På disse lagrene blir medisinsk utstyr oppbevart så dette er viktig å få utbedret snarest. Anbjørg vil derfor ta tak i dette når hun reiser ned nå i juni.

Sukai Jallow og Haddy Jobe har også informert oss om at to toaletter for pasienter og pårørende som kommer til blant annet vaksinasjoner må ferdigstilles. Det er et toalett for kvinner og et for menn. Det meste av materialet er kjøpt inn, så det er ikke snakk om store kostnader som gjenstår. Anbjørg vil følge opp dette i juni slik at toalettene blir ferdige til bruk.

2018-05-26T14:37:50+00:00 Nyheter|