Støttespillere

Fast bidrag hvert år:
Modum Sparebank 12.000 kr

Operasjons dagsverk og Gambia-kvelder hvert år:
Rosthaug Vidregående skole, Åmot på Modum.
Sigdal ungdomsskole, Prestfoss.
Roligheden skole, Arendal.

Grasrotandelen.

 

Butterfly Friends ønsker seg mange flere.