Tilbaketreden

Fra og med 1.januar 2020 trer Tanja Tyberg Grøtterud og Ellen Lefdal tilbake fra sine roller, som henholdsvis leder og nestleder, i styret i Butterfly Friends. Tanja Tyberg Grøtterud ble valgt til leder på årsmøtet 29.april 2019 og Ellen Lefdal ble valgt til nestleder på årsmøtet 23.april 2018.

Vi har hver for oss kommet frem til denne beslutningen etter grundige vurderinger. Et hvert samarbeid kan by på utfordringer. Noen utfordringer kan styrke samarbeidet og drive det videre mot et felles mål, mens andre utfordringer kan bli for store for at samarbeidet kan fortsette og at et felles mål kan synes opplagt.

2019-12-30T20:56:57+00:00 Nyheter|