Ideologi

Butterfly Friends er en frittstående og upolitisk organisasjon, med et nært samarbeid mellom styret, fadder, medlemmer og familiene i Gambia som vi jobber med.

Butterfly Friends har som formål å bidra til gjensidig utvikling og forståelse gjennom vennskap. Alt arbeid er basert på likeverd og respekt. Vi ønsker å dele kunnskap og ressurser, og dermed bidra til utvikling, skoleundervisning og medmenneskelig forståelse.

Vedtekter

Vedtektene er selve fundamentet for driften. Årsmøtet 2019 vedtok noen små endringer i vedtektene. Her finner du gjeldene vedtekter. Vedtekter BF pr 290419