Solsikkedamene

«Solsikkedamene» er et prosjekt vi startet i Brikama i 2010 over en tre-årsperiode. Målet var å gi 15 voksne, analfabete kvinner  en mulighet til å lære matematikk og engelsk.

I februar 2014 var det Graduation for damene, og alle fikk utdelt sitt vitnemål på at de kan lese og regne. Kvinnene er meget stolte, for nå vet de for eksempel hvor mye penger de skal få tilbake når de handler på markedet, og de kan skrive navnet sitt og lese. En ny verden har åpnet seg for noen av våre fantastiske kvinner.

I 2018/2019 har vi 32 kvinner på skolebenken, vi har nå to klasser en i Brikama og en i New Jeshwang.

Det er våre faddere Ellen Horn Langeland og hennes mann Trond Rasmussen som gir Butterfly Friends økonomisk mulighet til å drifte dette prosjektet.

Lærere i New Jeshwang er prinsipal Mr. Gaye og Mrs Absa Jobe. Og i Brikama er Mr. Landing Sorra lærer.