Fadderskap

Bli fadder for et barn

For 200 kr. per måned får barnet gratis undervisning, alt av skolemateriell, skoleuniform og et varmt måltid hver dag. Vi har dyktige og engasjerte lærere som er utdannet ved Collage og Universitetet.

Det er kun barn fra de fattigste familiene som får tilbud om skolegang gjennnom Butterfly Friends. Våre elever går på skolen fra de er 4 år, og til de er 18 år. Vi gir eleven 15 års fri utdannelse, tre år førskole, tre år barneskole, tre år ungdomsskole og tre år videregående.

Husk: Kunnskap er makt!

Bli fadder for skolene

For 200 kr. per måned er du med å gi gratis skolegang, alt av skolemateriell, skoleuniformer og varm mat til våre elever hver dag.

Bli fadder for helsesenteret

For 200 kr. per måned bidrar du til innkjøp av livsviktig medisiner, i tillegg til driften av vårt helsesenter.

Skattefradrag

Ønsker du skattefradrag, send oss ditt personnummer. Ønsker du ikke å fylle inn dette her, kan du sende mail til sponsor@butterflyfriends.no/kolbjorn@mskregnskap.no

Beløpet overfører vår regnskapsfører direkte til Altinn, og det skal stå på din selvangivelse når du mottar den, enten på nett eller via post. Ønsker du et eget bilag, gi oss beskjed om det.

Epost for fadderskap

For å bli fadder sender du en epost til sponsor@butterflyfriends.no med opplysingene vi ber om under.

Har du spørsmål, ta kontakt på tlf. 468 11 068 eller send mail til sponsor@butterflyfriends.no

Bankkonto: 2270 21 84030

Vipps: 12648 Butterfly Friends

Org.nr.: 985 457 840

Eposten må inneholde følgende:

Navn

E-post

Gateadresse

Postnummer og sted

Telefon

Evt personnummer

Type fadder:
– Fadder for ett barn
– Fadder to barn
– Fadder tre barn
– Skole
– Helsesenter