Butterfly Friends er en uavhengig, veldedig organisasjon som har bygget og drifter syv skoler og et helsesenter i Gambia i Vest-Afrika. Vi har hovedsete i Vikersund, men har gode hjelpere over hele landet.

Vi sender konteiner 1. oktober

Styret i Butterfly Friends har bestemt at vi sender en 40F konteiner til Gambia 1. oktober 2021. Konteineren skal selvfølgelig inneholde skolemøbler, men alle faddere som har lyst og mulighet kan også sende med en [...]

Eksamenstid

I dag er alle våre dyktige elever, fra 1. trinn på barneskolene til og med avgangselevene ved vår videregående skole, i gang med påskeeksamener. Vi ønsker dem masse lykke til

Hjelp oss å hjelpe 🦋

Velkommen til Butterfly Friends organisasjon, som nå har gitt fattige barn i Gambia utdannelse i 19 år. I Gambia har vi mange fine elever som hver dag er både stolte og glade for å gå [...]

Vi har ca. 2000 elever og 230 lønnede ansatte i Gambia. Våre elever får fri skolegang, skoleuniform og annet utstyr, og et varmt måltid hver dag.

Vårt moderne helsesenter følger gratis opp gravide og behandler malariasyke. Totalt behandles over 55.000 pasienter i året.

Vi gir lese-, skrive- og regneopplæring til voksne kvinner som er analfabeter gjennom prosjektet “Solsikkedamene”.

Vi arrangerer to turer i året der faddere kan få hilse på fadderbarnet sitt og se prosjektene våre med egne øyne! Fadderne dekker disse reisene av egne midler.

Inntekter fra faddere er ryggraden i vår økonomi. For kun 200 kroner måneden får et barn gratis skolegang.

Vi har ingen fordyrende administrasjon, alle midler som samles inn går direkte til prosjektene.