Butterfly Friends er en uavhengig, veldedig organisasjon som har i dag drifter fem skoler og et helsesenter i Gambia i Vest-Afrika. Vi har hovedsete i Vikersund, men har gode hjelpere over hele landet.

Solid årsmøte i Butterfly Friends

Årsmøte ble i 2023 avholdt på Krona Cafe i Vikersund ble gjennomført med nærmere tyve tilstede. Styreleder Anbjørg Juliussen ønsket alle velkommen og samme person presenterte også årsrapporten som ble godkjent, uten ytterligere spørsmål eller [...]

Magnus Carlsen – her kommer Gambia!

Butterfly Friends nøyer seg ikke bare med å lage et nytt fargerikt akademi for fotballjenter. Nå er vi i også gang med å etablere et nytt akademi for sjakkinteresserte ungdommer. Vi har allerede over [...]

Butterfly Friends med idrettsdag

Nylig arrangerte engasjerte lærere idrettsdag for ungdommene på New Jeshwang. Denne aktiviteten utenfor skolen og klasserommene er viktig, fordi den over tid binder elevene sterkere sammen. Butterfly Friends har gjennom sine tyve år i  [...]

Vi har ca. 2000 elever og 230 lønnede ansatte i Gambia. Våre elever får fri skolegang, skoleuniform og annet utstyr, og et varmt måltid hver dag.

Vårt moderne helsesenter følger gratis opp gravide og behandler malariasyke. Totalt behandles over 55.000 pasienter i året.

Vi gir lese-, skrive- og regneopplæring til voksne kvinner som er analfabeter gjennom prosjektet «Solsikkedamene».

Vi arrangerer to turer i året der faddere kan få hilse på fadderbarnet sitt og se prosjektene våre med egne øyne! Fadderne dekker disse reisene av egne midler.

Inntekter fra faddere er ryggraden i vår økonomi. For kun 200 kroner måneden får et barn gratis skolegang.

Vi har ingen fordyrende administrasjon, alle midler som samles inn går direkte til prosjektene.