Butterfly Friends er en uavhengig, veldedig organisasjon som har bygget og drifter syv skoler og et helsesenter i Gambia i Vest-Afrika. Vi har hovedsete i Vikersund, men har gode hjelpere over hele landet.

Lykkelige, uteksaminerte elever

Disse elevene gikk ut av videregående skole bare for noen dager siden, de er jublende glade for å ha fått 15 års gratis utdannelse og har pyntet seg med hårbånd/"buff" fra Båsum Borring, Krøderen.   [...]

Bytting av vannrør

De 5 trærne som vi nå har hugget ned i Brikama hadde gjort stor skade på vannrør, så vi har nå skiftet ut de som er ødelagt og legger ned nye. [...]

Bli med på faddetur til Gambia!

Vi organiserer faddertur fra fredag 18 februar til fredag 4 mars 2022. Ta kontakt med sponsor@butterflyfriends.no om du ønsker program eller vil melde deg på. PS: Vi ønsket egentlig å arrangere faddertur denne høsten også, [...]

Vi har ca. 2000 elever og 230 lønnede ansatte i Gambia. Våre elever får fri skolegang, skoleuniform og annet utstyr, og et varmt måltid hver dag.

Vårt moderne helsesenter følger gratis opp gravide og behandler malariasyke. Totalt behandles over 55.000 pasienter i året.

Vi gir lese-, skrive- og regneopplæring til voksne kvinner som er analfabeter gjennom prosjektet «Solsikkedamene».

Vi arrangerer to turer i året der faddere kan få hilse på fadderbarnet sitt og se prosjektene våre med egne øyne! Fadderne dekker disse reisene av egne midler.

Inntekter fra faddere er ryggraden i vår økonomi. For kun 200 kroner måneden får et barn gratis skolegang.

Vi har ingen fordyrende administrasjon, alle midler som samles inn går direkte til prosjektene.