Velkommen 2018-05-31T11:01:32+00:00

Butterfly Friends er en uavhengig, veldedig organisasjon som har bygget og drifter syv skoler og et helsesenter i Gambia i Vest-Afrika. Vi har hovedsete i Vikersund, men har gode hjelpere over hele landet.

Endring faddertur november 2019

Ving har kansellert all avganger fra Oslo. Faddertur  fra 8. til 22. november 2019. Avgang fra Oslo  Gardermoen med SN- Brussel kl. 06.30 møt opp kl. 05.00,  lander i Gambia kl. 17.50 med flybytte i [...]

Årsmøte 2019

Til medlemmene  Alle medlemmer innkalles med dette til årsmøte i Butterfly Friends. Tid: Mandag 29. april, klokken 18.00-21.00 Sted: Frivillighetssentralen i Vikersund   Saker til behandling: Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg og godkjenning av [...]

Godt nytt år!

Butterfly Friends ønsker små og store i Gambia og i Norge et fantastisk og opplevelsesrikt 2019. Tusen takk til alle som er med på å gi utdannelse til våre elever i Gambia. "Et barn, en lærer, [...]

Litt nytt fra styret…

Arbeid med budsjett 2019 I disse dager settes budsjett for 2019 opp og det vil bli brukt mye tid til å arbeide med dette på neste styremøte. Kristin er i Gambia nå og Anbjørg reiser [...]

Vi har ca. 2500 elever og 230 lønnede ansatte i Gambia. Våre elever får fri skolegang, skoleuniform og annet utstyr, og et varmt måltid hver dag.

Vårt moderne helsesenter følger gratis opp gravide og behandler malariasyke. Totalt behandles over 42.000 pasienter i året.

Vi gir lese-, skrive- og regneopplæring til voksne kvinner som er analfabeter.

Vi arrangerer to turer i året der faddere kan få hilse på fadderbarnet sitt og se prosjektene våre med egne øyne! Fadderne dekker disse reisene av egne midler.

Inntekter fra faddere er ryggraden i vår økonomi. For kun 200 kroner måneden får et barn gratis skolegang.

Vi har ingen fordyrende administrasjon, alle midler som samles inn går direkte til prosjektene.