Velkommen 2019-09-02T12:35:54+00:00

Butterfly Friends er en uavhengig, veldedig organisasjon som har bygget og drifter syv skoler og et helsesenter i Gambia i Vest-Afrika. Vi har hovedsete i Vikersund, men har gode hjelpere over hele landet.

Årsmøte – i disse koronatider…..

Årsmøtet som skulle vært avholdt den 19. april 2020 er AVLYST. Nytt årsmøte vil bli avholdt når forholdene tillater det.

Kjære faddere og støttespillere!

Et riktig godt nytt år til dere alle! Butterfly Friends kan igjen se tilbake på et godt år med mange gode opplevelser både med elever, ansatte og faddere. I dag har vi 2000 elever som [...]

Faddertur 2020

Faddertur for 2020 er allerede fylt opp.

Tilbaketreden

Fra og med 1.januar 2020 trer Tanja Tyberg Grøtterud og Ellen Lefdal tilbake fra sine roller, som henholdsvis leder og nestleder, i styret i Butterfly Friends. Tanja Tyberg Grøtterud ble valgt til leder på årsmøtet [...]

Vi har ca. 2000 elever og 230 lønnede ansatte i Gambia. Våre elever får fri skolegang, skoleuniform og annet utstyr, og et varmt måltid hver dag.

Vårt moderne helsesenter følger gratis opp gravide og behandler malariasyke. Totalt behandles over 55.000 pasienter i året.

Vi gir lese-, skrive- og regneopplæring til voksne kvinner som er analfabeter gjennom prosjektet «Solsikkedamene».

Vi arrangerer to turer i året der faddere kan få hilse på fadderbarnet sitt og se prosjektene våre med egne øyne! Fadderne dekker disse reisene av egne midler.

Inntekter fra faddere er ryggraden i vår økonomi. For kun 200 kroner måneden får et barn gratis skolegang.

Vi har ingen fordyrende administrasjon, alle midler som samles inn går direkte til prosjektene.