ABC Videregående skole2020-08-23T10:19:53+00:00

ABC Videregående skole

ABC Videregående skole har studieretningene science, commerse og arts.

Skolen har 12 klasserom og to kontorer.  Alle klasserommene er i bruk og vi har eget kjemirom som er meget viktig i den videregående skolen i Gambia. For i Gambia er det om å gjøre og ha den beste skolen med de beste hjelpemidler, de beste lærere og de beste elevene. Det kjempes hvert år når eksamen kommer om å ha den beste eleven på den beste skolen. Alle eksamensresultater offentliggjøres i alle media. Vi er gode og skal bli enda bedre.  Skolen gjør det mulig for Butterfly Friends og gi elevene 15 års fri utdannelse.

Det er mange som har stått på for å hjelpe, her er noen av sponsorene som har gitt mulighet for å bygge denne skolen: Rosthaug Videregående har samlet inn 600.000 tusen på OD dagen. Rødrussen 2016 gaoverskuddet av russerevyen til skoelbygging. Roligheden skole, Vikersund skole, Sigdal ungdomsskole bidrar med midler hvert år. Tre klasserom sponset av Marianne og Steinar Langeland, to klasserom fra Nordre Buskerud Politidistrikt, et klasserom fra Svanhild og Øyvind Olsen, Grethe og Ole Ødegård Hagen, Per Åge Lund og Thomas Nymoen Lund, Arne Bakke, Hamar Eiendomsformidling AS.  Det er mange herlige mennesker som står på for våre fattige elever, det er bare å ta av seg hatten og si tusen hjertelig takk!

Pricipal for skolen er Mr Gaye

Assisterende principal er Mr. Camara

Gå til toppen