Helsesenter 2019-09-12T14:21:09+00:00

New Jeshwang Health Centre

New Jeshwang helsesenter

Helsesenteret åpnet i 2005. Det har 12 sengeplasser, inkludert fødeavdelingen. Videre er det utstyrt med laboratorium og tannklinikk.

Ansatte

Senteret har 32 ansatte, som inkluderer lege under malariatiden fra september til februar, jordmødre, sykepleiere, tannlege, laboratoriemedarbeidere, hjelpepleiere, renholdere, vaktmenn og en gartner.

Hva bidrar helsesenteret med?

Sentret behandler forskjellig sykdommer, men de flest tilfellene dreier seg om malaria, en sykdom som er enkel å kurere, men som likevel tar altfor mange liv i fattige områder. Det tilbys også oppfølging under svangerskap, fødselshjelp, vaksiner og vitaminer. Fire ganger i måneden vaksineres, gis vitaminer og veies bayer. Alle babyene er registret og har sin egen fødselsattest

Kreft er også et stort problem i Gambia. I samarbeid med SOS Mothers Clinic er en av våre jordmødre lært opp til å ta prøver av kvinner for å sjekke for livmorhalskreft. De som har sykdommen får behandling og medisiner hos SOS Mothers Clinic. Dette er et meget godt tiltak for kvinnene. Helsepersonell driver oppsøkende virksomhet og informerer om kreft og ber kvinnene komme til sentret. Samtidig sjekker de helsetilstanden og hygienen i hjemmene.

Det er også et samarbeid med prosjektet Ageing with a smile, som har til formål å bedre helsetilstanden blant eldre.

Sentret  behandlet  i 2018 ca. 56.000 pasienter og har ca. 200 – 250 fødsler i året.

Alle elever i Ebo Town og New Jeshwang får gratis behandling og medisiner.

Tannklinikken

I mai 2013 åpnet vi et eget tannlegekontor på senteret, og her kan bl.a. våre elever komme til fri tannundersøkelse hvert år.

Økonomi

Vår hovedsponsor har meddelt at inneværende år er deres siste år med økonomisk støtte til driften av helsesenteret. Styret jobber for å få på plass nye sponsorer. Om vi ikke lykkes med dette, kan konsekvensen bli at helsesenteret må legges ned fra neste år av. Forslag til løsninger tas i mot med stor takk, og kan sendes til info@butterflyfriends.no.

Senteret eies av den gambiske regjering, men Butterfly Friends bærer alle de løpende driftskostnadene. Ildsjel Else Bakke og hennes mange medhjelpere overfører 15.500 kr hver måned som går til lønninger for alle ansatte. Hvert år har ildsjelene i Arendal Grendemarked hvor alle inntektene går til helsesentret i Gambia. Helsedepartementet (Ministry of Health) bidrar noe, blant annet med blodtrykkmålere og mikroskop. De leverer malariamedisin og vaksine til småbarn. Likeledes har de støttet kompetanseoppbygging gjennom kursing av nøkkelpersonell.

Ledelse

Mr Ousman Gaye er koordinator på helsesenteret.

Sentret gir vaksine, vitaminer og vanlig helsekontroll 6 ganger pr. måned. Behandler ca. 40.000 pasienter og har ca. 350/400 fødsler i året. 32 ansatte.

Vi gir også tannbehandling på helsesentret. Utstyr fra Vikersund.