ABC Nursery School Ebo Town

Skolen åpnet 15. november 2003. Den har tolv klasserom, kontor, eget kjøkken og 24 ansatte.  Skolen har 353 elever, og de går her i tre år. Herfra går de over til ABC Lower and Upper Basic School i New Jeshwang.
Byen Ebo Town er en forstad til byen Serrekunda på den sørlige siden av Gambia-elven.

Ebo Town er bygget opp på tidligere rismarker. Fattige kom hit for å bygge sine hjem for mer enn 30 år siden. Fortsatt er det stor fattigdom og nød i dette området, og høy arbeidsledighet.

I regntiden fra juli og ut oktober er det oversvømmelse i de fleste hus og malariaen florerer. Den gratis skolegangen som Butterfly Friends gir barna, betyr svært mye for de fattige familiene, hvorav
ca. 80 % er analfabeter.

ABC Nursery School i Ebo Town var vår første skole. Et bolighus ble leid og pusset opp, og 60 elever startet her. De fikk varm mat hver dag, og vi hadde to lærer (som fortsatt er lærere i Ebo Town), rektor Susan Callvary, to kokker og en vaktmann.

Da grunnlegger av Butterfly Friends, Anbjørg Juliussen, skulle registrere elever til skolen, møtte det opp 120 små skoleklare barn – dobbelt så mange som det var plass til. Da hadde ikke Anbjørg annet valg enn å love dem også skolegang, noe hun fikk til bare få måneder senere. Tre konteinere var sendt fra Norge med alt utstyr, og det var en gledens dag da alt kom på plass og faddere fra Norge ankom. Det var en stor åpningsfest med mye glede.

Koordinator Samba Turay.

Rektor Mary Roberts er ansvarlige for denne skolen.