Kort om Butterfly Friends 2019-08-27T13:55:11+00:00

Kort om Butterfly Friends

Bakgrunn

I 2002 startet Anbjørg Juliussen fra Vikersund opp Ebo Towns venner. Formålet var å skaffe penger til å bygge og drive en skole i Ebo Town i Gambia – et lutfattig land på Afrikas vestkyst.

Skoler

Den første skolen hadde kun 60 elever. Organisasjonen byttet senere navn til Butterfly Friends da det etter hvert ble bygget skoler andre steder i Gambia. Nå har vi  seks skoler med 2000 elever i alderen 4 til 19 år.  Vi har bygget fire  førskoler. To barne- og ungdomsskoler og en videregående skole med yrkesrettede fag.

Helsesenter

I tillegg driver vi et helsesenter som behandler rundt 56.000 pasienter og har ca. 350/400 fødsler i året.

Solsikkedamene

Vi har startet prosjektet Solsikkedamene, voksne kvinner uten skolegang som lærer å lese, skrive og regne.

Økonomi

Vi får ingen offentlig støtte, og alle jobber frivillig for organisasjonen. Det skal aldri brukes mer enn 10 % på administrasjon. Butterfly Friends drifter alle prosjektene gjennom faddere og gode støttespillere som er ryggraden i Butterfly Friends, i tillegg basarer, loppemarkeder, gaver fra jubilanter, bryllup, julemesser og testamenterte gaver.

Av de større initiativene nevnes kort: Roligheden skole, Sigdal ungdomsskoler og  Rosthaug videregående skole.

Bruktbutikk i Vikersund

Vi startet bruktbutikk i Vikersund i 2011 til inntekt for våre elever i Gambia. Alle varer som selges får butikken fra gavmilde personer. Butikken driftes av flotte kvinner som jobber frivillig.

Bruktbutikk i Tvedestrand

Else Bakke står bak en bruktbutikk i Langangsveien 316 i Tvedestrand. Denne, samt et årlig Grendemarked, gjør at de er i stand til å overføre 15.500.- kroner hver måned til lønninger til helsesenteret.