Kort om Butterfly Friends

Bakgrunn

I 2002 startet Anbjørg Juliussen fra Vikersund opp Ebo Towns venner. Formålet var å skaffe penger til å bygge og drive en skole i Ebo Town i Gambia – et lutfattig land på Afrikas vestkyst.

Skoler

Den første skolen hadde kun 60 elever. Organisasjonen byttet senere navn til Butterfly Friends da det etter hvert ble bygget skoler andre steder i Gambia. Nå har vi  seks skoler med 2000 elever i alderen 4 til 19 år.  Vi har bygget fire  førskoler. To barne- og ungdomsskoler og en videregående.

Helsesenter

I tillegg driver vi et helsesenter som gir hjelp til gravide, familieplanlegging, tar kraftprøver, babykontroll, gir ut malariamedisin og myggnett til mor og barn. Senteret har ca. 250 fødsler i året.

Solsikkedamene

Ellen Horn Langerud og hennes mann drifter Solsikkeprosjektet. Solsikkeprosjektet handler om voksne kvinner uten skolegang som lærer engelsk og matematikk over en treårs periode. Dette driftes igjennom Butterfly Friends. Gleden ved å se disse damene skrive sitt eget navn, ja den må oppleves – det stråler i øynene deres når de ser at de har klart det.

I tillegg jobber Ellen med mikrofinans for å hjelpe de kvinnene som har gått tre år på skole, så de kan starte sin egen lille business.

Økonomi

Vi får ingen offentlig støtte, og alle jobber frivillig for organisasjonen. Butterfly Friends drifter alle prosjektene gjennom faddere og gode støttespillere som er ryggraden i Butterfly Friends, i tillegg basarer, loppemarkeder, gaver fra jubilanter, bryllup, julemesser og testamenterte gaver.

Av de større initiativene nevnes kort: Roligheden skole, Sigdal ungdomsskole,  Buskerud videregående skole og Vikersund barneskole.

Bruktbutikk i Vikersund

Vi startet bruktbutikk i Vikersund i 2011 til inntekt for våre elever i Gambia. Alle varer som selges får butikken fra gavmilde personer. Butikken driftes av flotte kvinner som jobber frivillig.