Ett år er over og nye niendeklassinger skal vise sine kokkekunster. En fin gruppe som virkelig jobbet hardt for å få alt ferdig til et bestemt klokkeslett. To gutter var med på laget og begge har lyst til å bli kokk.