Uttalelsen falt i selskap med to venner denne uken. Som vanlig begynte samtalen rundt mitt engasjement i Afrika. Mange menn har alltid vanskelig for å ta meg helt på alvor når jeg hevder at kvinner er verdens viktigste ubrukte ressurs og at det er en katastrofe for livet på kloden når menn ignorerer det annet kjønn.

Derifra fortalte jeg mine venner om Butterfly Friends og fotballakademiet for skolejenter som var ment å gi sårbare og utsatte jenter i Afrika større selvtillit fordi fotballen som spill har ekstrem høy status på dette kontinentet.

Men det som til syvende og sist fanget nysgjerrigheten til mine venner, var det faktum at denne knøttlille organisasjonen på Vikersund gjennom trofaste faddere og sponsorer, ga 2000 tusen barn årlig muligheten til å gå på skole!

Den ene personen som selv var lærer mente at et så voldsomt antall elever måtte kreve en stor og kostbar administrasjon. Bare på hennes skole med under to hundre elever var det foruten et stort antall lærere, minimum seks personer knyttet til driften, alle på heltid.

Når jeg fortalte at Butterfly Friends i hovedsak var drevet av ett menneske som riktignok ble støttet av en liten ledelse på hver av de seks skolene, konkluderte vedkommende med at Butterfly Friends i så fall måtte være historiens mest effektive frivillige hjelpeorganisasjon.

Dette har jeg ment lenge og da jeg kom hjem fra biblioteket greide jeg ikke å la være å lage et annerledes regnestykke, nemlig hvor mange lokale skoler på Modum som må til for å huse et tilsvarende antall elever som det Butterfly Friends skoler gjør i Gambia.

Under er lista ( obs – tallene er hentet fra nettet og er ikke kvalitetssikret)

Sysle barneskole – 160 elever og 35 ansatte.

Buskerud barneskole – 153 elever og 37 ansatte.

Vikersund barneskole – 309 elever og 68 ansatte

Enger barneskole – 230 elever og 52 ansatte

Stalsberg barneskole – 250 elever og 42 ansatte

Nordre Modum ungdomskole. – 244 elever og 36 ansatte

Søndre Modum ungdomsskole  – 218 elever og 30 ansatte

Summerer vi får vi 1564 elever og 320 ansatte, hvorav antallet administratorer antagelig ligger et sted mellom 50 til 70.

Gjør vi et byks ned til solkysten og inkluderer Nøtterøy Vidergående med 600 elever og 90 ansatte, er endelig antallet elever på samme nivå som i Gambia.

Da snakker vi muligens om hundre mennesker som jobber på heltid for å administrere to tusen elever ved norske skoler.

I Gambia derimot, gjør en ildsjel fra Vikersund mesteparten av jobben alene samtidig som kvaliteten på undervisninga er imponerende bra. Det fortjener respekt.

Jo, en ting til, mens veiene mellom Sysle, Enger og Stalsberg antagelig er rimelig gode å kjøre på, er veiene mellom Butterfly Friends skoler i Gambia et mareritt av tett trafikk, humper, hull og gjørme som suger kreftene ut av selv den største entusiast.

Det siste til tross, jeg istemmer i at Butterfly Friends er verdens mest effektive lille hjelpeorganisasjon!

Skrevet av Arne Johan Furseth, journalist