Kort om Gambia

Gambia er et lite land i Vest-Afrika. Det strekker seg rundt den store Gambiafloden og er omgitt av Senegal på alle kanter, unntatt i vest der det grenser mot Atlanterhavet.

Gambia er Afrikas minste land. Det er bare 45 km på det bredeste, og jevnt over er det ikke mer enn 30 km mellom grensen i nord og sør. Klimaet er subtropisk med regntid fra juli til oktober og stort sett tørt resten av året.

Gambias 1,8 millioner store befolkning er sammensatt av 14 ulike etniske grupper, av disse er mandinka størst med 42 % av befolkningen.

Hver etnisk gruppe har et eget språk, men i Gambia er engelsk offisielt tale- og skriftspråk. 93 % av befolkningen er muslimer. Turisme og peanøtteksport er de viktigste faktorene i gambisk økonomi. Forventet levealder ved fødsel viste i 2005 53 år.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Gambia
http://www.visitthegambia.gm/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ga.html