Årsmøtet som skulle vært avholdt den 19. april 2020 er AVLYST. Nytt årsmøte vil bli avholdt når forholdene tillater det.