Året 2016 var et jubel år for Butterfly Friends.

Vi sendte tre kontieinere til Gambia, bygget ferdig vår videregående skole med yrkesrettede fag, hadde høytidelig åpning av skolen og 260 elever fikk sitt sertifikat under Graduation.

New Jeshwang, Bygging av videregående skole med yrkesrettede fag er ferdig bygget og skolen er allerede i bruk. Yrkes delen er ikke i gang med undervisning slik vi vil, men innen september når nytt skoleår starter i 2017 skal alt være på plass.  Det var en kjempe dag i november når vi åpnet den nye skolen for elever, ansatte og alle faddere som var i Gambia denne dagen. Det var en stor begivenhet vi alle vil huske med stor glede.  På dette skoleområde hvor vi har barn/ungdom og videregående skole får 1200 elever undervisning hver dag.

Ebo Town  ABC Nr. 1. Vi registrerte ikke nye elever på denne skolen i 2016, ellers går skolen veldig bra.

Kiang Nema, ABC nr. 2. Butterfly Friends har valgt å gi skolen som gave til landsbyen. Skolen ligger langt inne i landet og ingen faddere til denne skolen så vi valgte å gi oss i Kiang Nema. Konsentrere oss om de skolene som ligger i nærheten av hverandre for å gi elevene 15 års fri skolegang.

Bakalar ABC Nr. 3.  Vi har ikke barnefadder lenger kun skolefaddere. Fadder som var fadder til elever har fått tilbud om å bli fadder på en annen skole. Bakalar er kun førskole og etter tre år går eleven over på offentlige skoler. Det vil bli umulig etter hvert og holde kontroll på hvilken skole elevene går på. Butterfly Friends har valgt å gi våre 90 elever i Bakalar tre gode år på førskole for vi vil gjerne beholde skolen.

Brikama ABC Nr. 4. Skolen har både førskole, barneskole og ungdomsskole, de eldste elevene går i sjette klasse og vil ha landsdekkende eksamen i 2017.  Elektrisitet er nå lagt inn på skolen og en ny verden har åpnet seg. Alt går bra i Brikama.

Madiana ABC Nr. 5. En liten skole med tre førskole klasser, alt går bra.  Det er kun denne skolen vi ikke eier.

New Jeshwang  helsesentret.  Sentret behandler ca. 40.000 pasienter og ca. 350 /400 fødsler årlig.  Vi har bygget ferdig leiligheten på helsesentret og Johan Futsæher og Kristin Vik tok seg av maler jobben. Kristin har i tillegg møblert med litt av hvert fra konteineren. Det er Else Bakke og hennes damer som gir den største økonomiske hjelp til driften av helsesentret.

Solsikkeprosjektet.  Dette prosjektet gir undervisning til voksne kvinner som er analfabeter. Vi gir dem tre års utdannelse og i 2016/2017 har vi 32 kvinner på skolebenken.  Her er det Ellen Langeland Horn og hennes mann Trond Rasmussen som står for det økonomiske.

 

Konteinerne kom til Gambia i november og de er alltid vel pakket av vår sjefpakker Hans Nes. De inneholder det meste, alt av pulter, stoler skap og skuffer. Massevis av fadderesker, 15 industrisymaskiner og km på km med stoffer som vi skal bruke til vår skredderutdannelse. Vi hadde fått 200 PC, 250 ransler fra Beckman + 200 ransler fra Mette Holen og hennes far Sveinung.  Det var senger, madrasser, 100 vis av sko ja det var mye. Og så var det god hjelp både fra ansatte, elever og faddere til og tømme konteinerne i Gambia.

Men for å få alt dette inn i konteineren her i Norge må det både hentes og pakkes og det aller meste må vi hente selv.  Det er ingen kødannelse når konteineren skal pakkes og siste konteiner sent. Skolene har alt de trenger og i tillegg er fraktprisen økt med mange tusen pr. konteiner.

Faddertur februar/november var også dette året meget vellykket og i februar var Håkon Jevne med fra Sigdal Ungdomsskole. Håkon flyr rundt med to kjepper han har egentlig skinner på sine ben, men for en GUTT. Alle som møter Håkon elsker han så enkelt er det.  Alle elevene som har vært med fra Sigdal kunne stå først i køen for norsk ungdom, men jeg vet alle vil si det samme – Håkon er topp. I februar åpnet vi også leiligheten på helsesentret, med Håkon Guttormsen enke og mange flere tilstede. En høytidelige og fin stund.

I 2016 tente vi lys for Terje Skogsfjord som døde i Gambia , Terje hadde skrevet testament og han ønske at alt etter han skulle gå til Butterfly Friends og utdannelse for Terjes fadderbarn.  Vi kan bare sende varme tanker og takk til en mann som bare ville at alle skulle ha det bra.

I Norge jobber vi hele tiden. Bruktbutikken har bra omsetning takket være alle våre gode damer som jobber hver uke, Ellen Pandur og Aud Karin Stave – de to er også rå på loddsalg – i 2016 solgte de lodd for 50.000 kroner!! Du vil også finne, Olaug Nes, Aud Olander, Inger Johanne Grøstad og Berit Edquis bak disken.  Super gode damer vi alle kan sende en stor takk J

Vi sender også en stor takk til dere som kommer med «ting og tang» uten dem blir det ikke salg, så dette er et rundt hjul med masse god omtanke for andre mennesker.

 

Arrangement for  inntekt til Butterfly Friends;

Ruth Skogsfjord,  basar i Mandal.

Butterfly Friends  basar i Åmot kirke.

Julemarked på Reinsvoll med Stine Ulstein og hennes damer.

Karaoke med Tove Raudi og Anne Grete Njøs på frivillighetssentralen.

Vikersund barneskole m/ Gambiaaften.

Buskerud skole.

Else Bakke og hennes damer har både vår og høst marked i butikken på Strengereid.

Operasjon dagsverk:

Rosthaug videregående skole.

Sigdal ungdomsskole.

Roligheden skole.

Gaver:

Svanhild og Øyvind Olsen.

Inger Karin Bråthen.

Modum Glassindustri.

Modum Sparebank.

Fagforbundet Helseforetak.

Siri Selbo.

Arild Fossum.

Arne Bakke.

 

Butterfly Friends sender en stor og varm takk til alle barn, skoleelever, ungdommer og alle som står på for våre prosjekter i Gambia.

 

Grasrotandelen vokser for hver utbetaling, en stor takk til alle dere der ute. Ønsker du å hjelpe neste gang du går til din tippekommisjonær er org. Nr 985 457 840,

Vi er takknemlige for all god hjelp for det er godt å vite at dere er der ute.

Den siste skolen er bygget, fra nå er det viktig og å ta vare på og holde ved like alt vi har bygget opp i Gambia.  Til sammen eier vi både tomtene og syv skolehus med tilsammen 62 klasserom. Verdier for 4.5 millioner. Vi eier ikke helsesenter, men vi drifter det hele..  Vi har 2000 elever og flere kommer, elever vi skal gi en god utdannelse. Vi skal gi alt av skolemateriell, den beste undervisning og god mat hver dag + uniformer en gang pr. år. Vi skal fortsette å drifte helsesentret, vi skal gi undervisning til voksne kvinner og vi skal lønne 230 ansatte.

Vi skal fortsette det gode arbeide vi gjør – for vår Koordinator og vår Prinsipal har ett mål ved øye, Butterfly Friends skal bli den beste skolen i Gambia.

… men uansett hvordan vi snur å vende på dette er det dere der ute som er ryggraden i Butterfly Friends..

Dere faddere er også den vi kan spørre om hjelp til å skaffe flere faddere, et stort ønske helle tiden.  Det er mange elever som ikke har fadder og hjelp til elevene er alltid velkommen.  www.butteflyfriends.no

Uten dere ingen Butterfly Friends og ingen fattige elever på skole.

Styret i Butterfly Friends takker og ønsker dere alle en god sommerJ