Et nytt styre er nå i gang med å jobbe for å få alle skolene opp og gå igjen, slik som det var for tre år siden. Dette arbeidet er avhengig av at vi har dere faddere med oss, i tillegg til at vi selvfølgelig ønsker flere faddere. Vi i det nye styret har heldigvis sterk tro på at dere vil hjelpe våre fattige elever. Vi vet at det er mange gode mennesker der ute som vil hjelpe fattige barn til utdannelse og en bedre fremtid.

Vi som har jobbet med Butterfly Friends i mange år, kjenner både skoler, elever, ansatte og Gambias skoledepartement. Alle våre elever er stolte over å kunne gå på Butterfly Friends’ skoler. En ansatt i skoledepartementet sa, i sin tale under uteksamineringsseremonien for to år siden, alle skoler i Gambia bør se til Butterfly Friends skoler både når det gjelder kvaliteten på elever, lærere og skolenes interiør og eksteriør. Fem elever, tre jenter og to gutter, har i løpet av de siste fire årene gått ut med Gambias beste eksamensresultater på ungdomsskolen. Det andre året elevene ved vår videregående skole hadde eksamen, kom vår skole på fjerde plass av Gambias 123 videregående skoler.

Butterfly Friends skoler er gode fordi vi har velutdannede lærere og lærevillige elever, i tilleg til at vi i alle år har hatt både bøker og skolemateriell. Alle Butterfly Friends lærere har to til fire års utdannelse fra Høyskoler og universitet.

Videregående skoler i Gambia har samme eksamensoppgaver som fem andre Vestafrikanske land. Derfor er det viktig å ha de samme bøkene. Det har blitt skrevet om urettferdighet og forskjeller i lønn hos våre ansatte i Gambia. Førskolelærere har ikke samme utdannelse som lærere på barne-, ungdom- eller videregående skoler, og akkurat som i Norge blir det dermed ulike lønninger. I tillegg tas det hensyn til ansenitet.

Det har også blitt påstått at vi har alt for mange kokker, renholdere og vaktmenn, men det er viktig å forstå at disse menneskene jobber under helt andre forhold enn man gjør i Norge. De har ikke tilgang på effektiviserende utstyr og hjelpemidler som kan sammenlignes med norske tilstander, så det går ikke an å sammenligne Norge og Gambia. F.eks. lager kokkene på New Jeshwang mat til 1200 mennesker på åpne bål(!) hver eneste dag.

Når små, fattige elever kommer i sine klær og vi bytter de ut med skolens uniform, lyser øynene av glede og stolthet. Foreldre kommer ofte og ber på sine knær om og få skoleplass til barn sine. Alle foreldre forstår i dag hvor viktig utdannelse er og vet at våre skoler er blant landets beste. Dette betyr at Butterfly Friends gjør en fantastisk jobb i Gambia. Vi er med på å bygge opp landet og gir håp og drømmer, stolthet, glede og omsorg til svært mange både unge og voksne.

Ett av våre viktigste mål er at jenter skal forstå at de har rett på utdanning og kan få gode jobber på samme måte som guttene. Dette er ingen selvfølge i dagens Gambia, derfor er det viktig for oss at 80% av elevene ved Butterfly Friends’ skoler er jenter.

Butterfly Friends sender en stor og hjertelig takk til alle dere faddere som har gjort det mulig å bygge opp ett av Gambias beste skoleprosjekter. Takk til alle dere som gjennom 18 år har kjørt hundrevis av kilometer for å hente saker og ting, arrangert basarer og julemarkeder, og pakket 47 konteinere for forsendelse til skolene våre og mye, mye mer.  Takk også til de snille damene som har stått på i bruktbutikken vår i ni år.

Vi vil også rette en stor takk til alle elever og lærere som har samlet inn over en million kroner, ved Rosthaug/Buskerud VGS, Sigdal og Roligheden ungdomsskole, Vikersund, Sysle, Buskerud, Enger, Geithus og Gol barneskoler. Vi har fått enorm hjelp i mange år av mange gode mennesker. Nå håper vi at dere alle vil fortsette å støtte arbeidet vi gjør i Gambia, og at enda flere mennesker ønsker å hjelpe oss på veien videre. Det er dessverre mange gambiske skolebarn som går en usikker fremtid i møte hvis vi ikke får organisasjonen opp på beina igjen. Vi kan ikke bare stå og se på at så mange barn mister sine fremtidsmuligheter. Fadderskap er 200 kr. pr. måned.  Hjelp oss ved å bli fadder! Du kan gå inn her for å melde deg: bli-fadder