De 5 trærne som vi nå har hugget ned i Brikama hadde gjort stor skade på vannrør, så vi har nå skiftet ut de som er ødelagt og legger ned nye.