På Butterfly Friends skoler var det igjen eksamenstid i desember. I Gambia er det slik at West African Examination Council, forkortet WAEC, er ansvarlig for alle eksamener I Vest-Afrika. Elevene får således en prøve som ikke er utarbeidet på skolen, men er felles for hele landet, en «National Achievement Test». Allerede i tredje klasse begynner elevene med eksamen, og fortsetter i alle klassetrinn på både barneskolen, ungdomsskolen og den videgående skolen.

Nå har resultatene kommet og de er som vanlig veldig gode. Helt til venstre ser du bilde av den beste eleven i fransk på skolen i Brikama som får gave fra sin fransklærer Kemo Gassama, og neste bilde viser den beste eleven i matematikk som fikk overrakt sin gave av sin matematikklærer.

Bildet til høyre viser den beste eleven på skolen i New Jeshwang sammen med rektor Bojang (tv) og sin lærer. Hun fikk 285 poeng av 300 mulige på NAT testen.

De fire neste bildene (under) er også fra Brikama. De viser de beste elevene på femte årstrinn som får en liten påskjønnelse fra sin lærer i form av skrivebok og skrivesaker.

Helt til sist noen bilder fra elever som forbereder seg til til de nasjonale prøvene. Disse elevene får ekstra undervisning om lørdagene fordi pensumet er så stort at de ikke rekker gjennom alt stoffet i den vanlige undervisningen. Det at vi i Butterfly Friends kan gi denne typen ekstraundervisning, sammen med at vi har velkvalifiserte lærere med enten universitets- eller høyskoleutdannelse (eller begge deler), gir strålende resultater – gode, velutdannede elever som virkelig står på og vil noe uansett hvilken klasse de går i.