Butterfly Friends ønsker små og store i Gambia og i Norge et fantastisk og opplevelsesrikt 2019. Tusen takk til alle som er med på å gi utdannelse til våre elever i Gambia.

«Et barn, en lærer, en penn, en bok kan forandre verden…» (Malala Yousafzai)

Butterfly Friends wish everyone in The Gambia and in Norway a fantastic 2019. Thanks to everyone, both in The Gambia and in Norway, who are helping and giving our students an education.

«One child, one teacher, one pen and one book can change the world…» (Malala Yousafzai)