Vi innkaller med dette til ordinært årsmøte i Butterfly Friends 26/8 2021.

Møtet avholdes på Forsamlingshuset Folkvang, 3360 Geithus, klokken 18 00.

 

Godkjenning av deltagere/ stemmeberettigede.

Sak 1 Konstituering

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Valg av møteleder.

Valg av referent(er)

Valg av to personer til å underskrive protokollen.

Valg av tellekorps.

 

Sak 2 Styrets årsmelding

 

Sak 3 Foreningens reviderte regnskap

 

Sak 4 Arven etter Terje Skogsfjord

 

Sak 5 Innkomne forslag

 

Sak 6 Arbeidsplan og budsjett for kommende periode

 

Sak 7 VALG

Valg av styreleder og styret (4) + to vararepresentanter

Valg av valgkomite

Valg av revisor

 

Avslutning av møtet