Vårt nye styre står på og jobber med å få Butterfly Friends tilbake til hva vi var for tre år siden. Mange faddere har dessverre forlatt sitt fadderbarn i løpet av de siste årene. Vi står på med de midlene vi har, men med betydelig lavere budsjett er det vanskelig å holde normal drift, derfor håper at så mange som mulig hjelper oss med å anskaffe nye faddere til barna.

Glade barn med nye uniformer

Alt skolemateriell er kjøpt inn og nå jobber Butterfly Friends’ skredder med å sy uniformer til alle elever. Han har begynt i Ebo Town og etter hvert vil alle vel 2000 elever få nye uniformer.