Gry Finsrud har bygget opp Butterfly Friends hjemmeside og hun passer på – nå er siden sikker. Takk for det.