Personvern

Som den observante leser kanskje har sett, har det stått «ikke sikker» i adressefeltet når en har vært inne på nettsiden. Dette har styret ønsket å gjøre noe med på grunn av personopplysningene som registreres når en ønsker å bli fadder.

Nå er nettsiden sikker!

Styret behandlet en sak om GDPR (personvernloven) på styremøtet 30.05.19, og vedtok personvernerklæring og rutiner for behandling av persondatabehandling. Rutinene gjelder internt. Men personvernerklæringen finner du i eget vedlegg. PersonvernerklæringBF

2019-09-02T13:02:49+00:00 Nyheter|