Gambisk helsepersonell reiser rundt på skolene med poliovaksine til 5-åringene våre 💕

🦋