I slutten av desember 2023 sendte hovedadministrator Samba Touray en rapport (på engelsk) til styret i Butterfly Friends.
Denne rapporten har blitt oversatt, og mindre endringer gjort for å gjøre teksten mer lesbar på norsk.

RAPPORT FRA FØRSTE SEMESTER VED ABC SKOLENE
Det har vært mange aktiviteter på skolene våre siden september 2023. I løpet av denne perioden har
lederne på hver skole prøvde å forbedre seg på de områder som de opplevde som svakest i løpet av
forrige studieår. Det var et svært vellykket semester. Eksamener ble gjennomført, og resultatene vil
bli gitt ut i den første uken av andre semester, som begynner 8. februar 2024.
Det første semesteret ble ganske spesielt fordi vi for første gang fikk besøk av fem styremedlemmer
fra Norge. Det var selvfølgelig et hyggelig besøk og alle nøt oppholdet i Gambia. Håper vi treffes snart
igjen.
Her er de viktigste aktivitetene som fant sted på hver skole i løpet av første semester.

Samba Touray

FØRSKOLEN I EBO TOWN
På denne skolen skjedde det en stor forandring. En ny rektor ble ansatt ved navn Sofie Sarr, som
erstattet fru Elizabeth Under. Elizabeth Under ble pensjonert sammen med fru Anna Moore på grunn
av alder.
Utnevnelsen av Sofie Sarr som rektor ble godt mottatt, og vi har stor tro på at skolen bare vil bli
bedre. På denne skolen var det ingen påmelding til første klasse. Dette er andre gang i skolens
historie at vi ikke får barn på dette alderstrinnet. Dette ble gjort for å stabilisere antall elever ved
skolen.
I begynnelsen av semesteret fikk skolen alt av læremateriell inkludert skrivebøker, blyanter, viskelær,
tape, tusjer, kritt, penner osv. takket være Butterfly Friends.
Kokkene på skolen hadde klaget. De hadde behov for å få et nytt kokekar fordi et av kokekarene
deres var ødelagt. Derfor fikk de penger til å kjøpe et nytt, noe rektor gjorde.
Begge septiktankene var fulle, og penger ble gitt for å tømme dem. Det ble også kjøpt maling til
gjerde, dører og veggene i noen klasserom. Her gjorde styremedlemmene en kjempejobb ved å ta på
seg ansvaret med å male. De gjorde en flott jobb. Nå er alt er i orden ved førskolen i Ebo Town. Alt de
trenger er mer lønn, og jeg er sikker på at dette vil skje når det er nok penger.

​BRIKAMA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
Her var nesten alt i orden fra starten. Karakterene til 9. klasse er tilgjengelige, og når en ser på
resultatene var prestasjonen ikke så verst. Selv om vi jobber ekstremt hardt må vi prøve å få bedre
resultater ved neste eksamen. Det er hovedgrunnen til at vi begynte å ha ekstratimer for 9. trinn
allerede i november. Det er ikke mulig å dekke hele pensumet fra 7. til 9. klasse i den vanlige
skoletiden. Det er alltid mange korte pauser i Gambia i løpet av studieåret. Derfor gir skolene i
Gambia vanligvis en del ekstratimer for å kunne gjennom-føre pensumet. De fleste skoler i Gambia
ber barna betale mellom D300 og D400 månedlig for studier. Elevene på alle Butterfly Friends
skoler betaler ikke for denne ekstraundervisningen.
Disse gratis ekstra timene er svært viktig for elevene våre, og de har eksistert siden skolene våre
startet. Dette er en av grunnene til at vi er blant de beste skolene i landet.
I år har vi i Brikama fått ny matematikklærer og ny naturfaglærer. Disse to lærerne har vi tro på vil
utgjøre en stor forskjell, fordi prestasjonene til 9-klasse i disse to fagene under forrige eksamen var
ikke oppmuntrende i det hele tatt. Dette skyldtes trolig at lærerne som hadde ansvaret for disse
fagene jobbet deltid, og det var ikke bra for elevene. Derfor trengte vi lærere som vil bruke mer tid
sammen med elevene på skolen. Elevene er glade for at de nå har lærere på fulltid.
På Brikama skole kunne vi i år ha avslutningshøytidelighet for to 9. klasse kull, de som gikk ut i
2022 og 2023. Dette var veldig viktig. Elevene våre, som nå er på andre skoler, ble oppringt og kom
til skolen for å få overrakt vitnemål. Vi har disse barna siden førskolen og de fortjener å få et
skikkelige vitnemål. Det var en gledens dag på Brikama.

Brikama fikk utlevert alt læremateriell de trengte i september 2023 for første semester. De tok
også semestereksamener, og resultatene vil bli gitt ut når andre semester begynner.

BARNESKOLEN I NEW JESHWANG
Her ble nestlederen Bintou Jobe pensjonert og en ny nestleder ble utnevnt til å erstatte henne.
Hans navn er Mr. Sampha Kamara, en dedikert hardtarbeidende mann.
På denne skolen opplever vi vanligvis tøffe tider i regntiden. Skolen blir alltid oversvømmet, og
dette fyller vanligvis septiktankene veldig raskt. Heldigvis fikk vi pengene vi trengte og begge
septiktankene ble tømt. Det er aldri lett å jobbe der i regntiden, men lærerne er alltid klare til å yte
sitt beste uansett forholdene.
Ungdomsskolen og den videregående skolen, som fortsatt delvis er under Butterfly Friends, gjorde
det ekstremt bra under de siste eksamenene både på 9. klassetrinn og ved eksamen etter 12.
klassetrinn. En student i 9. klasse fikk et snitt på 6, og Omar Cham, som har gått alle årene fra
førskolen i Ebo Town opp til 12. klasse ved New Jeshwang, var den beste studenten i Gambia til
avsluttende eksamen. Det er noe Butterfly Friends kan være stolt av. Vi legger alltid et veldig sterkt
grunnlag for elevene våre.
New Jeshwang har også nylig gjennomført sin «inter-house athletic» konkurranse som også ble
finansiert av Butterfly Friends. Det var en meget vellykket konkurranse. Fra denne konkurransen vil
vi velge hvilke elever som skal representere skolen på tverrskolenivå.
De tok også semestereksamener, og resultatene vil bli gitt ut når vi kommer tilbake 8. januar 2024.
Skolene i New Jeshwang fikk alt av læremateriell utdelt i september.

FØRSKOLEN I BAKALARR
Denne skolen hadde en flott dag da de hadde avslutningshøytidelighet for to grupper. Disse
elevene går allerede i henholdsvis første og andre klasse. Men fordi det i likhet med Brikama ikke
var noen eksamen for dem i fjor, måtte vi slå disse to klassene sammen. De fikk alle vitnemål og
hadde en flott dag. Bakalarr fikk alt av læremateriell i september 2023.
Som tilfellet er med alle de andre skolene trenger også personalet her mer lønn. Jeg er sikker på at
dette vil skje når pengene er tilgjengelige. Generelt er ansatte alltid veldig optimistiske og klare til
å gi alt for studentene og for stiftelsen.
Vi var svært glade for å ha vært sammen med styremedlemmene. Det var en sjelden mulighet å ha
møtt noen av dere. Håper vi ses snart igjen. Takk skal dere ha.
Samba Touray
Hovedadministrator
Butterfly Friends Foundation