Årsmøtet for 2020 ble som tidligere nevnt utsatt pga Korona situasjonen. Møtet ble holdt søndag 13. september 2020  på Folkvang, Geithus.

 

Referat/protokoll ligger vedlagt; protokoll årsmøte BF