Sted: Folkvang

Tid: søndag 13. september 2020 kl 15:00

 

SAKSLISTE

Sak 1.   Godkjenning av saksliste

Sak 2.   Valg av:

 • møteleder
 • referent
 • tellekorps
 • to til å underskrive protokollen

Sak 3.   Årsrapport 2019

Sak 4.   Regnskap 2019

Sak 5.    Behandle innkommende saker

 • endring av vedtekter
 • arven etter Terje
  • oppfølging av Kaddy
  • Videre ivaretakelse og oppfølging
  • ansvarsgruppe

Sak 6.   Budsjett 2020

Sak 7. Valg

 

kaffe og kaker

Sak 8.   Styreleders avgang ved nyttår

 

 

Vikersund 29. august 2020

STYRET