Årsmøte ble i 2023 avholdt på Krona Cafe i Vikersund ble gjennomført med nærmere tyve tilstede. Styreleder Anbjørg Juliussen ønsket alle velkommen og samme person presenterte også årsrapporten som ble godkjent, uten ytterligere spørsmål eller kommentarer.

Årsberetningen og regnskap ble deretter presentert og gjennomgått av regnskapsfører Kolbjørn Bjertnes fra MSK Regnskapsservice. Han kunne vise til at Butterfly Friends økonomi foreløpig er på stell, men at organisasjonens ambisjoner om å bli enda bedre på helse og skole i Gambia, nødvendigvis ville kreve økte inntekter i årene som kommer. Han fastslo videre at den statlige Innsamlingskontrollen heller ikke denne gang hadde noe å bemerke til Butterfly Friends regnskap. Alt er funnet i beste orden.

Denne gangen fikk styret tre nye medlemmer, nemlig Ronny Stulen, Arne Johan Furseth og Maria Grønland Andresen. Ytterligere presentasjon av det nye styret og ikke minst styrets planer framover, kommer over påske.

Vi avslutter med å si at etter flere utfordrende år for Butterfly Friends før og under koronaen, er optimismen og troen på framtiden nå endelig tilbake!