Sender en hilsen til alle mens dere nyter en hittil svært variert sommer i allslags vær!

Butterfly Friends har nådd 18- årsalderen, og er inne i en turbulent fase i livet.

Mye er uvisst om vår fremtid, men fortiden vet vi jo en god del om, og det gjør våre venner også:

Vi startet altså vår virksomhet i det små, og med små barn i Gambia, en førskole / nursery, som det heter der, etter engelsk mal.

Opp gjennom årene vokste vårt prosjekt til det er som i dag, da mer enn 2000 elever har sin daglige skolegang hos oss opp til og med videregående skole.

Vi har oppnådd gode resultater, det vil si gode eksamensresultater, takket være både flinke elever og lærere, faktisk rangere vår skole som den fjerde beste på landsbasis.

Dette har blitt lagt merke til i Gambia, og vi er mektig stolte og glade over at våre elever gjør det så bra.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at vi inntil januar i år har driftet et helsesenter som har fungert som førstelinje i sitt område, både med fødselshjelpere og sykepleiere, svangerskaps- og spedbarnskontroll, fødeavdeling, underlivsundersøkelser og prevensjonstilbud.

Pr. i dag betaler vi lønningene til jordmødrene på helsesenteret. De første fire månedene i år har de i gjennomsnitt hatt ca. en fødsel i døgnet, alle fødslene var uten komplikasjoner, og barna hadde normal fødselsvekt unntatt ett barn, født i januar, som var under 2,5 kg.  ( Fødselsvekt i Afrika er normalt lavere enn her i Skandinavia.)

Jordmødrene utfører også som nevnt svangerskapskontrollene, men de er som hos oss også sykepleiere, og gjør vanlig sykepleie ved behov. En av jordmødrene foretar underlivsundersøkelse av kvinner.

I februar og mars til sammen ble det funnet forandringer på livmorhalsen hos fire kvinner, disse fikk behandling for dette på et sykehus.

Vi er veldig glade for at vi kan være med å opprettholde dette helsetilbudet for folk i New Jeshwang, Gambia.

 

Vi har hatt gode støttespillere her hjemme og lokalt i Gambia, her i Norge har vi og har hatt dedikerte faddere, og vi har vært så heldige å ha skoler som hjelper. Rosthaug videregående skole som har bidratt så det har monnet, flere av deres elever har gjestet skolene i Gambia sammen med elever fra Sigdal Ungdomsskole som hvert år bidrar med midler til skolene.

Vikersund barneskole og Roligheden ungdomsskoler har gitt inntektene fra dugnader til våre skoler i mange år.

Summen av dette er ikke bare målt i penger, gjensidig kunnskap og forståelse for forholdene i verden kommer som en stor bonus.

Vi har fått skolemateriell og andre gaver fra utallige givere i store deler av Norge.

I Gambia har vi hatt stor hjelp i våre ansatte, her må vi nevne Seedy Drammeh, som har fungert som koordinator frem til i vår, da han sluttet i organisasjonen.

Han har koordinert byggeprosessene, vært med på ansettelser og samarbeidet med rektorene.

Dette i tillegg til alltid å være parat til innsats på mange andre områder.

Vi er en stor arbeidsgiver i Gambia, med 230 ansatte, og har også et lønnsbudsjett deretter.

Økonomien de siste par årene har vaklet, vi merker blant annet nå følgene av Coronakrisen på kroppen, det har blitt vanskeligere å samle folk.

Situasjonen er såpass alvorlig at det ser ut til at Butterfly Friends må stenge iallfall den videregående skolen, som står for den høyeste utgiftsposten på budsjettet. Det er høyst uønsket, vi har sett frem til å kunne uteksaminere enda et kull talentfulle og kunnskapstørste unge mennesker, som ville kunne bidra til en positiv utvikling for hjemlandet.

Har du gode forslag til pengekilder, eller du selv er en slik kilde, har gode ideer og relevante innspill, ser vi virkelig frem til å høre fra deg!

Send i så fall Mail til: sponsor@butterflyfriends.no !

Ønsker du å bli fadder for 200 kroner pr. måned – registrer deg her på hjemmesiden.

Denne appellen gjelder våre vel 2000 elever og 230 ansatte – hjelp oss og hjelpe!

Med vennlig hilsen,

Butterfly Friends!

 

PS . Vi har fra første stund vært bevisste på at vi ville prioritere jenter/ kommende kvinner i våre skoleklasser.

Dette var og er i tråd med noe det hersker allmenn enighet om blant samfunnsforskere, nemlig at utdannede kvinner er nøkkelleddet for en positiv utvikling i fattige land. De får kunnskap om hvordan de kan ta bedre vare på familiene sine, de får færre barn, fordi deres barn overlever barndommen, og de bidrar mer til familieøkonomien. Blant mange andre bra ting.

Dette er grunnen til at det er en prosentfordeling på ca. 80/20 i jentenes favør på skolene.

Vi er særlig ulykkelige på vegne av våre 300 elever på videregående, normalt skal 100 av dem uteksamineres neste vår.