______________________________________________________
Vår nye nestleder har blitt intervjuet av Bygdeposten. For de som ikke har tilgang til avisen, er dette kort fortalt hva han sier 🙂
Han vil be om arbeidsro, slik at skoleelever og ansatte skal få en best mulig hverdag. Nestleders inntrykk er at den medieomtalen som har vært i det siste, har gitt et veldig feil bilde av organisasjonens drift ved at noen få har fått rope veldig mye, veldig høyt.
Det nye styret har ringt rundt til mange faddere, og vi har inntrykk av at det store flertallet er fornøyd. Mange har ikke engang fått med seg konfliktene som har vært. Andre har fått den med seg, men kjenner seg ikke igjen i det som har kommet fram i mediene. Det er greit at enkeltmennesker velger å melde seg ut, men man trenger ikke samtidig å sverte organisasjonen. Det hjelper ingen.
At så mange har trukket seg i løpet av den siste tiden, betyr at nærmere 400 elever står i fare for å miste skoleplassen. Det er kun fadderbarna det går ut over når vi mister faddere, dessverre. Derfor jobber vi intenst med å få inn nye faddere, og vi håper at dere vil hjelpe oss med rekruttering.
Hjelp oss å hjelpe 🦋