I tre år har noen få mennesker jobbet med å sende eposter, meldinger, skrive på Facebook, og overtale faddere til å slutte å støtte Butterfly Friends. Dette synes vi er ufattelig leit, og vi er svært bekymret over konsekvensene dette medfører med tanke på menneskene i Gambia som er helt avhengige av støtten de får fra oss. Vi har prøvd å få til en bedre dialog med de som tidligere har vært gode støttespillere for Butterfly Friends, men som dessverre de siste årene snarere har motarbeidet organisasjonen. Beklageligvis har vi ikke lykkes med dette.

Vi er derfor svært lite glade for å videreføre en uenighet om ulike hendelser og annet som har skjedd i løpet av de årene BF har drevet med skoledrift i Gambia, da dette mest sannsynligvis bare vil opprettholde dette fokuset.

Det er saker som kommer opp som er blitt tatt opp og ryddet opp i for flere år siden. Angående barn som har sluttet på skolene, så stemmer det at noen få barn har sluttet uten at det har blitt rapportert til fadder innenfor det som i Norge kan oppfattes som rimelig tid. Dette er fordi våre gambiske ansatte har hatt ansvaret for å rapportere til oss, da vi ikke har muligheten til selv å være i Gambia året rundt, og ikke alle har sett viktigheten av å melde inn alle tilfeller med en gang. Vi forstår godt at man ønsker beskjeder angående sitt fadderbarn, og prøver å sørge for at alle får det – noe de aller fleste absolutt får. Etter at dette ble tatt opp i 2017, har vi gitt rektorene på hver skole særskilt ansvar for å følge opp dette slik at slike episoder ikke skjer igjen. Det er viktig for oss å påpeke at pengene som er betalt «i god tro» fra de fadderne dette gjelder, har gått til akkurat samme formål som tidligere: mat og utdanning for de fattigste i Gambia.

Det var fornuftig ut fra at det i 2016 ble benyttet NOK 20 000 til leie av bil. Hadde Anbjørg tatt opp dette i styret ville hun fått tillatelse til å kjøpe bil.

Angående skoleuniformer: Alle elevene har uniformer, men alle hadde ikke fått nye hvert år. Foreldrene er veldig takknemlige for å ha sine barn på Butterfly Friends’ skoler, for organisasjon gir barna 15 år fri utdannelse. Butterfly Friends’ faddere betaler for sine fadderbarns uniformer. Dersom alle elevene ved våre skoler hadde hatt egne faddere, ville alt vært veldig mye enklere. Det er dessverre slik at vi ikke har en fadder til hver eneste elev, og da har skolemateriell, varm lunsj til 2000 elever og 220 ansatte, og lønninger blitt prioritert. Dersom noen foreldre må kjøpe en uniform til barna, mot at de får alt dette andre gratis, har vi fått inntrykk av at de synes det går veldig greit. Det er ikke slik at de ikke har hatt uniformer å bruke, men noen av de var nok ganske slitt. Elevene har fått nye uniformer i etterkant, men akkurat da stod ikke dette først på prioriteringslista. Det er nok mulig at noen foreldre sier det til fadderne, i håp om at fadder vil gi dem noen ekstra kroner. De har tross alt svært få midler selv, og prøver alt de kan for å gi sine barn et bedre liv. Vi jobber i Gambia med stolte fine mennesker som gjerne vil gjøre alt for sine barn, og Butterfly Friends er med på å gi hjelp og utdannelse.

Det blir servert mye useriøse anklager og rykter. Vi håper virkelig vi kan få en slutt på det. Anbjørg startet denne organisasjonen for 18 år siden, og Butterfly Friends har fått til utrolig mye og hjulpet mange liv i Gambia i løpet av denne tiden. Vi har snudd på krona mange ganger for å få dette til å gå opp og Anbjørg og hennes mann er blant de som har brukt av private midler for å få dette til å gå rundt.

Selvfølgelig er det noen ting i løpet av disse 18 årene som kunne hver gjort anderles, men målet har alltid vært å gjøre det aller beste for våre gambiske elever og ansatte.

Noen ting kunne sikkert organisasjonen ha dokumentert bedre. Samtidig må man være klar over, og til en viss grad akseptere at forholdene i Gambia er totalt forskjellige fra i Norge på dette området.

Man burde kanskje heller fokusere på hvor mange barn og unge som har blitt hjulpet i løpet av disse årene, og at mange av våre elever har oppnådd strålene karakterer. Fem av Butterfly Friends elever har gått ut med Gambias beste eksamenskarakter. I 2019 Butterfly Friends videregående skole rangert på fjerde plass av Gambias 123 videregående skoler.

Hittil har vi drevet et skoleprosjekt med vel 2000 elever fordelt over alle trinn til og med videregående. Til dette trengs 220 ansatte. På denne bakgrunn er det et paradoks at noen, i det siste, hovedsakelig har fokus på feil som har blitt begått flere år tilbake i tid. Dette kan synes respektløst overfor alle de som har gjort enormt mye for dette prosjektet, som retter seg inn på å hjelpe mange mennesker i Gambia til å skape seg et bedre liv.

Det vi egentlig trenger er heller flere støttespillere som kan hjelpe oss å opprettholde driften av de skolene vi har etablert. I verste fall står vi ellers i fare for å måtte legge ned ungdomsskolen og videregående.

Styret i Butterfly Friends.