Til medlemmene

 Alle medlemmer innkalles med dette til årsmøte i Butterfly Friends.

Tid: Mandag 29. april, klokken 18.00-21.00

Sted: Frivillighetssentralen i Vikersund

 

Saker til behandling:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg og godkjenning av møteleder, referent og to (2) medlemmer til å underskrive protokoll.
  3. Årsberetning 2018.
  4. Regnskap 2018.
  5. Behandle innkomne forslag.
  6. Fadderbeløp.
  7. Budsjett 2019.
  8. Valg.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fredag 5. april.

Forslagene sendes:

Butterfly Friends v/Anbjørg Juliussen

Vikersundgaten 10

3370 Vikersund.

 

Vennlig hilsen

Butterfly Friends

Anbjørg Juliussen, sign

Styreleder