Nylig arrangerte engasjerte lærere idrettsdag for ungdommene på New Jeshwang.

Denne aktiviteten utenfor skolen og klasserommene er viktig, fordi den over tid binder elevene sterkere sammen.

Butterfly Friends har gjennom sine tyve år i  Gambia, vært flinke til å utvikle en sterk fellesskapsfølelse blant elevene. Det har jeg gang på gang fått bekreftet gjennom samtaler med tidligere elever.

Det nettverket vi alle får gjennom barndommen, skolegang og idrett er viktig, men spesielt viktig i Afrika hvor de fleste starter voksenlivet, ofte alene på bar bakke.

Avgangselevene på Butterfly Friends skoler forteller meg at de føler seg tryggere når de avslutter skolegangen som 18-åringer når de har fått mange venner å støtte seg til!