To fra Butterfly Friends styre er nå på plass i Gambia. Det har fått fart på vedlikeholdet av skolene. Her er litt av det som har skjedd så langt:

Først ute var skolen i Brikama. Her har de i flere år fått færre og færre brukbare pulter og bord, og lagerrommet var fylt til randen. Det ble det nylig gjort noe med. Alt av ødelagt materiell ble tatt ut og reparert, og i løpet av dagen kom over 20 flotte pulter og bord på plass igjen i klasserommene.

Neste prosjekt var å få mer lys inn i klasserommene på skolen i Ebo Town. Her er alle klasserommene ganske små og trange. Dessuten har takene overalt på skolen vært veldig mørke helt siden skolen ble bygget. Slik er det ikke lenger. To klasserom fikk skinnende hvite tak, nymalte vegger og ikke minst ny LED lampe pluss en vifte i taket. Forskjellen var helt enorm.